Hoe wij werken

Werkwijze in het kort

 1. Eerste afspraak voor een informatief adviserend gesprek waarin uw wensen worden geïnventariseerd en zakelijke afspraken worden gemaakt. Dit gesprek, de tijd, is kosteloos. Wij berekenen echter wel een vast bedrag als tegemoetkoming van de te maken (reis) kosten. Als wij een ‘opdracht’ van u verkrijgen betalen wij u dit bedrag weer terug.
 2. Voorafgaande aan ons werk wordt altijd een offerte / bevestiging gemaakt.
  In principe werken wij op uurtarief, vastgelegd in een contract. Op basis van de DNR, de basis voorwaarden van de beroepsorganisatie BNI en BNA.
  Niet vastgelegd worden de kosten van werk / bouw begeleiding, deze kunnen als voorlopig worden ingeschat, maar worden ten alle tijden, achteraf volgens uren notatie, in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk word overeengekomen.
 3. Fase 1:
  voorstudie, schetsontwerp, om inzicht te krijgen in het gehele ontwerp en besluiten te kunnen nemen. Tekeningen schaal 1:50
  Bespreking met opdrachtgever.
 4. Fase 2:
  Definitief ontwerp, met de nodige uitvoeringstekeningen.
  -plattegronden- wandaanzichten- doorsnedes voor zover nodig; schaal 1:20
  -kleuren- materialen- licht en meubilering adviezen
  -het aanvragen en beoordelen van offerte, s van uitvoerende partijen.
 5. Fase 3:
  Bouw en of andere werken begeleiding, bemiddelen, organiseren.
  Met de opdrachtgever samen meubelen, stoffen, en/of andere (bouw)materialen, uitzoeken.