In gesprek met

Jacques_foto_650x650Jacques DeKort Interieurarchitect

In een gesprek met deze inspirerende designer van interieurs en exterieurs wordt de oorsprong van zijn passie voor mooie meubelen, hout, stoffen en andere materialen al snel duidelijk. Deze passie die al vroeg ontstond, in zijn jeugd, met een vader, die een ambachtelijk meubelmaker was.

 

Inspiratie

Waar veel interieurarchitecten de ruimte, “carte blanche”, nodig hebben, waarbij de opdrachtgever een voorstelling van zijn huidige woonomgeving en zijn budget aangeeft met de opdracht “maak er maar iets van”en vervolgens weinig of geen interactie meer biedt. Bij Jacques DeKort is het meestal het tegenovergestelde: hij wil ontwerpen in een intense dialoog met zijn cliënten. Zoals hij zelf zegt: “Ik wil ontwerpen voor mensen, mensen die door hun persoonlijke manier van leven, hun lifestyle, hun woonomgeving mij kunnen inspireren.”. Ook Beursbezoeken in Milaan, Verona, Parijs,Keulen vormen uiteraard een inspiratiebron. Evenals mooie huizen en andere gebouwen in deze steden, het bestuderen van interieurs uit vroegere tijden zijn een permanente inspiratiebron.

 

Synthese

Hoewel hij een aantal vaste regels van het vak hanteert, die vooral liggen in harmonie, symmetrie, maatvoering en kleurengebruik hecht hij ook groot belang aan ‘details’ binnen een totaal-ontwerp waarbij derhalve het ambachtelijk vakmanschap een belangrijke rol speelt. “De mens als gebruiker staat centraal. Daarom heb ik ook geen compleet eigen stijl die zich zonodig zou moeten manifesteren. Ieder mens is uniek en zijn huis moet een verlengstuk van zijn ego zijn wil de mens er zich echt thuis voelen.”. Hij verklaart: “Omdat de mens als gebruiker centraal staat, begint de basisgedachte van mijn ontwerp ook altijd bij de mens. De mens met zijn vaak innerlijke ontevredenheid over zijn huidige woonomgeving, die niet of niet meer voldoet aan zijn gewenste manier van leven. Deze knelpunten probeer ik in enkele sessies helder te krijgen om vervolgens in de bestaande woonsituatie of vaak met wat uitbreiding hiervan, het mogelijk te maken dat alle gewenste woon- en leef functies wél een goede plaats krijgen. Vanuit deze van binnen naar buiten filosofie ontstaat bij mij een interieur en soms het huis, het gebouw, het exterieur zelf. Een synthese tussen mens – interieur en gebouw waarbij ik mijn vakkennis en ervaring als hulp aanbied.”.

 

DeKort verstaat de kunst om de regels van het vak opnieuw te interpreteren zodat er niet alleen sprake is van functionaliteit, een eis van deze tijd, maar er ook een hoge graad in esthetica, schoonheid bereikt wordt.

Ik ben een interieurarchitect die waarde hecht aan de klassieke principes van proportie en schaal, perspectief en symmetrie, die ook nu nog de bouwstenen zijn voor een woon- en werkomgeving in de huidige tijd.

Zie ook Ontwerpfilosofie